โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่เพ็ท ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ แห่งเดียวในภาคใต้ หาดใหญ่ Your Website Title
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก ร้านโกลมี่ เพ็ท
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
ออนไลน์
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
dot
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน
dot
bulletประมวลภาพการเรียนการสอน
bulletบรรยากาศการเรียนตัดขนสุนัข
dot
ความรู้เรื่อง การเปิดร้าน ดูแลสุนัข
dot
bulletการเลือกใช้แชมพูสุนัข
bulletการเปิดร้านเสริมสวยสุนัข
bulletการดูแลสุนัขอย่างมืออาชีพ
bulletการผสมพันธุ์
bulletเกร็ดความรู้สุนัขต่างๆ
bulletอายุของสุนัขในช่วงต่างๆ
bulletสำนวนหมาๆที่ใช้บ่อย
bulletการตัดแต่งขนสุนัขพันธุ์ พุดเดิ้ล Grooming dog
bulletโรคภัยไข้เจ็บของสุนัข
bulletภาษาหมา
bulletสุขภาพสุนัขดูแลอย่างไร
bulletโรคพิษสุนัขบ้า
bulletถูกสุนัขกัดทำอย่างไรดี
bulletลำดับการเกิดพิษสุนัขบ้า
bulletตารางการฉีดวัคซีน
bulletการประกวดสุนัข 1
bulletการประกวด 2 และ การตัดแต่ง
bulletการเลี้ยงแมว ลูกแมว
bulletสายพันธุ์แมวชนิดต่างๆ
dot
เพื่อนบ้าน แลก Link
dot
bulletหาบุคคล หาเบอร์โทร
bulletดิกชั่นนารี่ออนไลน์
bulletผู้จัดการออนไลน์
bulletทดสอบความเร็วเน็ตของท่าน
bulletพระเยซูคือใคร
bulletคริสตจักรเมืองหาดใหญ่
bulletมานาปรจำวัน
bulletโรงเรียนกวดวิชา เพื่อนเรียนคิดส์พลัส
การเปิดร้านเสริมสวยสุนัข

                                        ธุรกิจเสริมสวยสุนัข

“Love me Love my dog” เป็นคํ ากล่าวที่ยืนยันถึงความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างคนรักสุนัขกับสุนัขตัวโปรดของเขา จึงไม่แปลกใจที่ผู้เป็นเจ้าของสุนัขจะดูแลเอาใจใส่สุนัขตัวโปรดในเรื่องอาหารการกิน การฝึกสอนนิสัย สุขภาพและการป้องกัน รวมไปถึงการอาบนํ้ าและการเสริมสวยสุนัข ธุรกิจร้านเสริมสวยสุนัขจึงเกิดขึ้นจากความรัก ความเอาใจใส่ ตราบใดที่คนยังรักสุนัข ธุรกิจเสริมสวยสุนัขจะยังคงมีอนาคตที่สดใสต่อไป

1. ศักยภาพของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่อยากเปิดธุรกิจเสริมสวยสุนัข แค่ใจรักยังไม่พอ ยังต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

• มีความรู้เรื่องสุนัขดีพอสมควร เช่น สายพันธ์ ต้นกํ าเนิดสุนัข รูปทรงสุนัข สภาพเส้นขน นิสัยและความดุร้าย สภาพอากาศที่เหมาะสมสํ าหรับการเลี้ยง ฯลฯ

• มีความรู้เรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ตัดแต่งขนสุนัขให้เหมาะสมกับสุนัขแต่ละพันธุ์

• เป็นคนรักสุนัข และรักการให้บริการ

• ผ่านการอบรมหลักสูตรเรียนตัดขนสุนัข และเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว ผู้ที่จะดํ าเนินธุรกิจควรมีการฝึกฝนความรู้จริง เช่น สมัครเป็นช่างตัดขนสุนัขที่อื่นก่อนระยะหนึ่ง

2. การติดต่อกับหน่วยงานราชการ

การดํ าเนินการธุรกิจเสริมสวยสุนัขจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการต่างๆ ดังนี้

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งธุรกิจโดยทั่วไป ธุรกิจด้านบริการอย่างเดียวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เว้นแต่มีการขายสินค้าอื่นด้วย ผู้ประกอบการก็ต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้สนใจสามารถ

ดูรายละเอียดการจัดตั้งและการขออนุญาตได้ที่

www.ismed.or.th หรือที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.thairegistration.com

• กรมสรรพากร เพื่อดํ าเนินการทางด้านภาษี http://www.rd.go.th

 

3. การตลาด

3.1 ภาพรวมการตลาด

ในเมืองไทยการเลี้ยงสุนัขได้เปิดกว้างสํ าหรับทุกชนชั้น ตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้ตํ่า ไปจนถึงขั้นเศรษฐีถึงแม้วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงจะแตกต่างกันออกไปบ้างก็ตาม ดังนั้น สถานเสริมสวยสุนัขจึงยังเป็นที่ต้องการของผู้เลี้ยงสุนัขทั้งรายได้น้อยและรายได้สูง และคาดว่าความต้องการใช้บริการจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลาดของธุรกิจเสริมสวยสุนัขจึงยังไปได้ดี ตราบใดที่เจ้าของธุรกิจมีฝีมือดีและรู้จักพัฒนาเทคนิคใหม่ๆให้ดียิ่งขึ้น

3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของร้านเสริมสวยสุนัข คือ กลุ่มคนทั่วไปที่เลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อน หรือเลี้ยงไว้เพื่อประกวดเป็นคนที่รักและดูแลเอาใจใส่สุนัขเป็นอย่างดี

3.3 ธุรกิจหลัก/เสริม

ธุรกิจหลัก คือ การบริการอาบนํ้ า ตัดแต่งขนสุนัข นอกจากธุรกิจหลักที่เป็นไปตามปกติแล้ว รายได้เสริมหรือธุรกิจเสริมยังมาจาก

• การขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุนัข เช่น ผลิตภัณฑ์ทํ าความสะอาด และสินค้าเกี่ยวกับการเสริมสวยให้สุนัข ทั้งแชมพู นํ้ ามันชโลมให้ขนเงางาม นํ้ ายากําจัดเห็บ หมัด เสื้อสํ าหรับสุนัข

• สายจูงสุนัข ขนมและของเล่นต่างๆ เช่น กระดูกปลอม ลูกบอล ฯลฯ สินค้า

เหล่านี้ทําให้สีสันของร้านสะดุดตามากขึ้น ที่สํ าคัญผู้ประกอบการต้องมีความรู้เรื่องสินค้าที่ขายด้วย

• ขายอาหารสุนัข

• Spa นวดตัวสุนัข

3.4. การเพิ่มมูลค่าให้กับงานบริการ

ผู้ประกอบการอาจเพิ่มมูลค่าให้กับงานบริการ ด้วยวิธีการดังนี้

• บริการรับส่งสุนัขถึงบ้าน เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดการใช้บริการและเพิ่มรายได้

• เก็บประวัติลูกค้าและสุนัขที่มาใช้บริการ เพื่อใช้บริหารการให้บริการลูกค้า เช่น ประชา

สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ หรือโปรโมชั่น โทรศัพท์เตือนลูกค้าเมื่อถึงเวลาตัดขนสุนัข ฯลฯ

3.5. ส่วนผสมทางการตลาด (4 P)

3.5.1. ผลิตภัณฑ์/การบริการ

การเสริมสวยสุนัขหรือการตัดแต่งขนสุนัข (GROOMING) คือ การนํ าสุนัขแต่ละพันธุ์มาดูแลในเรื่องของสุขภาพ ความสะอาดของดวงตา จมูก เล็บ เส้นขน ผิวหนัง รวมทั้งการตัดแต่งขนสุนัข ให้ออกมาถูกต้องตามกฎเกณฑ์มาตรฐานพันธุ์สุนัขนั้นๆ หัวใจของการตัดแต่งขนสุนัขให้ถูกวิธี คือ การเรียนรู้ภาคทฤษฎี และการตัดแต่งขนให้ถูกต้องตามโครงสร้างกายวิภาคของสุนัขลักษณะการตัดแต่งขนสุนัขขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยง ดังนี้

สุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่น (Pet Quality)

เป็นสุนัขที่มีลักษณะไม่ตรงตามมาตรฐานพันธุ์ที่กํ าหนด แต่ยังคงมีสายเลือดว่าเป็นสุนัขพันธุ์แท้ไม่มีการผสมข้ามพันธุ์ ร้านเสริมสวยสุนัขจะทํ าการตัดแต่งขนให้ถูกต้องตามมาตรฐานพันธุ์

สุนัขที่เลี้ยงไว้เพื่อประกวด (Show Quality)

เป็นสุนัขสายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเด่น ถูกตรงตามมาตรฐานพันธุ์ที่กํ าหนด สุนัขดังกล่าวสืบเชื้อสายของการประกวดตั้งแต่บรรพบุรุษ หรือไม่ก็มีความสมบูรณ์ของสุนัขถูกต้องมากที่สุด และสวยเหมาะสํ าหรับประกวด สุนัขที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ จะถูกตัดแต่งขนให้เหมาะสม เพื่อการประกวด

รูปแบบการให้บริการ

การให้บริการเสริมสวยสุนัขมีหลายรายการ เช่น อาบนํ้ า ตัดแต่งขน นวดตัว Treatment

Hot Oil ตัดเล็บ แคะหู กํ าจัดเห็บ-หมัด แต่ละร้านอาจจะจัดรูปแบบการให้บริการแตกต่างกัน เช่น

􀂃 อาบนํ้ า + ตัดแต่งขน + ตัดเล็บ + แคะหู

􀂃 อาบนํ้ า + ตัดเล็บ + แคะหู

􀂃 ตัดแต่งขน + ตัดเล็บ + แคะหู

􀂃 กํ าจัดเห็บ – หมัด

􀂃 Hair Treatment

􀂃 Hot Oil

3.5.2.การกําหนดราคาค่าบริการ

กรณีเป็นสุนัขที่ไม่มีปัญหาสุขภาพหรือปัญหาสภาพขนเป็นสังคะตังการกําหนดราคาบริการเสริมสวยสุนัขขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ผู้ประกอบการอาจจะใช้เกณฑ์ต่างกัน เช่น

􀂃 ขนาดและนํ้ าหนักของสุนัข

􀂃 ฝีมือของช่าง

􀂃 ต้นทุนของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เสริมสวยที่ใช้

ถ้าเป็นสุนัขที่มีปัญหาสุขภาพและปัญหาสภาพขน ราคาบริการจะเพิ่มขึ้น ราคาไม่มีอัตราที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน© UPDATE BY ADMIN GLOME PET GROMING & SPA