SPACIAL PROMOTION

50% PROMOTION

โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ท จัดโปรโมชั่นสู้ภัย COVID-19

ส่งเสริมและสอนการประกอบอาชีพตัดขนสุนัข ในราคาพิเศษลด 50%

30 DAYS COURSE

หลักสูตรพื้นฐาน 30 วัน ราคาเรียนปกติ 28,000 บาท

ลดพิเศษเหลือ 14,000 บาท

60 DAYS COURSE

หลักสูตรระดับสูง 60 วัน ราคาเรียนปกติ 50,000 บาท

ลดพิเศษเหลือ 25,000 บาท

+ค่าอุปกรณ์ตัดขนสุนัขเพิ่มเติม 2,500 บาท

*รับสมัครจำนวนจำกัด

จองสิทธิ์ราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฏาคม 2563

สามารถเลือกวันเรียนได้จนถึง 31 ธันวาคม 2563

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน

มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ทันที

หลักสูตรพื้นฐาน 30 วัน

ภาคทฤษฎี

 • การเรียนการสอนสายพันธุ์สุนัข-แมว

 • การดูแลสุนัข-แมวพื้นฐาน

 • วิธีการรับมือนิสัยที่หลากหลายของสัตว์พฤติกรรม/สรีระวิทยา/การดูแลสุขภาพของสัตว์/การโภชนาการสัตว์เป็นต้น

ภาคปฎิบัติ

 • เทคนิคและวิธีการอาบน้ำสุนัข 

 • การเป่าขนสุนัขให้แห้งและขึ้นฟู

 • การตัดขนสุนัขโดยใช้แบตตาเลี่ยน

 • การตัดขนสุนัขด้วยกรรไกร

 • การตัดแต่งขนเพื่อความสวยงาม

 • การใส่ใจในรายละเอียด หู เล็บเท้าสุนัข

ทักษะและความชำนาญ

 • การฝึกทักษะการใช้กรรไกร

 • การฝึกทักษะการใช้แบตตาเลี่ยน

 • ขั้นตอนการรับลูกค้า

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเปิดร้าน

 • ให้คำแนะนำในการจัดซื้ออุปกรณ์

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบอาชีพ (อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ) จบการศึกษาหลักสูตรระดับพื้นฐาน

 

โปรโมชั่นลดเหลือ 14,000 บาท

(ปกติ 28,000 บาท)

จองสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เลือกเรียนได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน

มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ทันที

หลักสูตรระดับสูง 60 วัน

ภาคทฤษฎี

 • การเรียนการสอนสายพันธุ์สุนัข-แมว

 • การดูแลสุนัข-แมวพื้นฐาน

 • วิธีการรับมือนิสัยที่หลากหลายของสัตว์พฤติกรรม/สรีระวิทยา/การดูแลสุขภาพของสัตว์/การโภชนาการสัตว์เป็นต้น

ภาคปฎิบัติ

 • เทคนิคและวิธีการอาบน้ำสุนัข 

 • การเป่าขนสุนัขให้แห้งและขึ้นฟู

 • การตัดขนสุนัขโดยใช้แบตตาเลี่ยน

 • การตัดขนสุนัขด้วยกรรไกร

 • การตัดแต่งขนเพื่อความสวยงาม

 • การใส่ใจในรายละเอียด หู เล็บเท้าสุนัข

ทักษะและความชำนาญ

 • การฝึกทักษะชำนาญการใช้กรรไกร

 • การฝึกทักษะชำนาญการใช้แบตตาเลี่ยน

 • ขั้นตอนการรับลูกค้า

 • การฝึกรับลูกค้า

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเปิดร้าน

 • ให้คำแนะนำในการจัดซื้ออุปกรณ์

 • การคัดเลือกทำเล และ ตกแต่งร้าน

 • การพบกับพันธ์ุสุนัขที่หลากหลายมากขึ้น

 • การพบกับกรณีศึกษาเคสไม่พบเจอบ่อย

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบอาชีพ (อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ) จบการศึกษาหลักสูตรระดับสูง

 

โปรโมชั่นลดเหลือ 25,000 บาท

(ปกติ 50,000 บาท)

จองสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เลือกเรียนได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

+ ค่าอุปกรณ์ตัดขนสุนัขเพิ่มเติม 2,500 บาท

*เนื้อหาของหลักสูตรอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะให้เหมาะกับผู้เรียน

*วันเวลาในการเรียนสามารถเลือกช่วงที่นักเรียนสะดวกได้  *เรียนตัวต่อตัว

GLOME-PET

DOG GROOMING SCHOOL,
HATYAI SONGKHLA

โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่เพ็ท กรูมมิ่งแอนด์สปา

บ้านเลขที่ 23/75 ถนนคลองเตยพัฒนา1 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
 

เบอร์โทรศัพท์ : 081-5423199

เบอร์โทรศัพท์ร้าน : 074-555-099

WWW.HATYAIDOG.COM

 • White Facebook Icon
 • line-logo-2-300x300
 • White YouTube Icon
CONTACT US