top of page
  • รูปภาพนักเขียนGLOME PET

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศอนุมัติโรงเรียนขึ้นเป็นหลักสูตรต้นแบบของประเทศไทย

โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ท ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ทได้รับการพิจารณาอนุมัติ หลักสูตรตัดขนสุนัขเพื่อการประกอบอาชีพ และขึ้นเป็นโรงเรียนหลักสูตรต้นแบบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยโรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ท ได้เข้าร่วมการพิจารณา ประชุม กลั่นกรอง (ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ศธ 0211.13/3265) เข้าพิจารณากับคณะกรรมการโดยมีการจัดประชุมเพื่อกลั่นกรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา


โดยวัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตรต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน และสถาบันสอนตัดขนสุนัขในประเทศไทย ที่ต้องการขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสอนตัดขนสุนัข ที่ถูกต้องตามระบบ ระเบียบ มาตรฐาน และดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย


ทั้งนี้เงื่อนไขการอ้างอิงใช้หลักสูตรต้นแบบขึ้นอยู่กับการประสานงานกระทรวงศึกษาธิการ และมีเงื่อนไขต้องได้รับการอนุญาตลายลักษณ์อักษรจากทางโรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ท และจะมีการเผยแพร่เป็นสาธารณะจากทางโรงเรียนต่อไป


รับชมบรรยากาศงานประชุมพิจารณาที่นี่


ดู 3 ครั้ง

Σχόλια


bottom of page