top of page

บรรยากาศงานมอบประกาศนียบัตร รอบสิงหาคม 2566

บรรยากาศงานมอบประกาศนียบัตร รอบสิงหาคม 2566 ประมวลภาพบรรยากาศการรับมอบประกาศนียบัตร จบการศึกษา โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่เพ็ท กรูมมิ่ง แอนด์ สปา ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านดังนี้ 1. คุณวรรณา ยอดสิ 2. คุณจิราพรรณ ประทุมเมฆ 3. คุณนราธิป พงศ์กิจเจริญ คุณครู และ อาจารย์ ขอให้นักเรียนทุกท่านที่จบการศึกษา ได้พบเจอแต่เส้นทางที่มีความสุข สำเร็จในทุกความฝัน และ สนุกกับการพัฒนาตัวเองตามที่ใจต้องการในทุก ๆ วัน ถ้ามีโอกาสสามารถกลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนได้เสมอนะครับ 🌺🌈🤝 รับชมบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/glomepetดู 44 ครั้ง
bottom of page