top of page
  • รูปภาพนักเขียนGLOME PET

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการ MSME National Award โครงการสุดยอด SME แห่งชาติ (SME National Awards) โดย สสว. และ มธ.

โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ท ยินดีต้อนรับทีมงานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการ MSME National Award โครงการสุดยอด SME แห่งชาติ (SME National Awards) ครั้งที่ 16 โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดู 18 ครั้ง

Comments


bottom of page