DOG GROOMING

TRAINING COURSE

ปัจจุบันโรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่เพ็ท เปิดหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรสำหรับดูแลสุนัขของท่าน รวมไปถึงหลักสูตรเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยมีหลักสูตร ตั้งแต่ 30 จนถึง 60 วัน

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน

มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ทันที

หลักสูตรพื้นฐาน 30 วัน

ภาคทฤษฎี

 • การเรียนการสอนสายพันธุ์สุนัข-แมว

 • การดูแลสุนัข-แมวพื้นฐาน

 • วิธีการรับมือนิสัยที่หลากหลายของสัตว์พฤติกรรม/สรีระวิทยา/การดูแลสุขภาพของสัตว์/การโภชนาการสัตว์เป็นต้น

ภาคปฎิบัติ

 • เทคนิคและวิธีการอาบน้ำสุนัข 

 • การเป่าขนสุนัขให้แห้งและขึ้นฟู

 • การตัดขนสุนัขโดยใช้แบตตาเลี่ยน

 • การตัดขนสุนัขด้วยกรรไกร

 • การตัดแต่งขนเพื่อความสวยงาม

 • การใส่ใจในรายละเอียด หู เล็บเท้าสุนัข

ทักษะและความชำนาญ

 • การฝึกทักษะการใช้กรรไกร

 • การฝึกทักษะการใช้แบตตาเลี่ยน

 • ขั้นตอนการรับลูกค้า

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเปิดร้าน

 • ให้คำแนะนำในการจัดซื้ออุปกรณ์

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบอาชีพ (อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ) จบการศึกษาหลักสูตรระดับพื้นฐาน

ราคาปกติ 28,000 บาท

ลดพิเศษเหลือ 16,800 บาท

(ถึง 30 พฤศจิกายน 2563)

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน

มีทักษะชำนาญในการประกอบอาชีพได้ทันที

หลักสูตรระดับสูง 60 วัน

ภาคทฤษฎี

 • การเรียนการสอนสายพันธุ์สุนัข-แมว

 • การดูแลสุนัข-แมวพื้นฐาน

 • วิธีการรับมือนิสัยที่หลากหลายของสัตว์พฤติกรรม/สรีระวิทยา/การดูแลสุขภาพของสัตว์/การโภชนาการสัตว์เป็นต้น

ภาคปฎิบัติ

 • เทคนิคและวิธีการอาบน้ำสุนัข 

 • การเป่าขนสุนัขให้แห้งและขึ้นฟู

 • การตัดขนสุนัขโดยใช้แบตตาเลี่ยน

 • การตัดขนสุนัขด้วยกรรไกร

 • การตัดแต่งขนเพื่อความสวยงาม

 • การใส่ใจในรายละเอียด หู เล็บเท้าสุนัข

ทักษะและความชำนาญ

 • การฝึกทักษะชำนาญการใช้กรรไกร

 • การฝึกทักษะชำนาญการใช้แบตตาเลี่ยน

 • ขั้นตอนการรับลูกค้า

 • การฝึกรับลูกค้า

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเปิดร้าน

 • ให้คำแนะนำในการจัดซื้ออุปกรณ์

 • การคัดเลือกทำเล และ ตกแต่งร้าน

 • การพบกับพันธ์ุสุนัขที่หลากหลายมากขึ้น

 • การพบกับกรณีศึกษาเคสไม่พบเจอบ่อย

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบอาชีพ (อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ) จบการศึกษาหลักสูตรระดับสูง

ราคาปกติ 50,000 บาท

ลดพิเศษเหลือ 30,000 บาท

(ถึง 30 พฤศจิกายน 2563)

+ ค่าอุปกรณ์ตัดขนสุนัขเพิ่มเติม 2,500 บาท

*เนื้อหาของหลักสูตรอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะให้เหมาะกับผู้เรียน

*วันเวลาในการเรียนสามารถเลือกช่วงที่นักเรียนสะดวกได้  *เรียนตัวต่อตัว

GLOME-PET

DOG GROOMING SCHOOL, HATYAI SONGKHLA

โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่เพ็ท กรูมมิ่งแอนด์สปา

บ้านเลขที่ 23/75 ถนนคลองเตยพัฒนา1 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
 

เบอร์โทรศัพท์ : 081-5423199

เบอร์โทรศัพท์ร้าน : 074-555-099

WWW.HATYAIDOG.COM

 • White Facebook Icon
 • line-logo-2-300x300
 • White YouTube Icon
CONTACT US